Math Addition quiz for Class 1

Math Addition quiz for Grade 1 1) How many flowers are there in all? a) 12b) 14c) 18d) 20 2) 16 + 4 a) 15b) 8c) 20d) 22 3) Which abacus shows the sum of 18 + 5? ABCD 4) Two + Nineteen = a)Twenty Nineb)Twenty Onec)Twentyd)Twenty Two 5) Twenty plus Ten = a) Twentyb) … Read more